חפש באתר

ייעוץ מקצועי בכל תחום ללא התחייבות

שעות פתיחת המשרד

ימים א - ה משעה 8:00 ועד 17:00

משרד עו"ד ונוטריון ויסאם ג. אסמר ושותפיו

054-4513685

מחיקה מוחלטת של חוב ענק בגין היטלי סלילה מטעם עירית חיפה

הישג למשרדנו: חתימה על הסכם תקדימי מרחיק לכת המורה על מחיקה מוחלטת של חוב ענק שיוחס למרשינו; בגין היטלי סלילה מטעם עירית חיפה בסכום העולה על מיליון ושלוש מאות אלף שקלים חדשים.
מרשינו הבעלים של אלפי מטרים המוגדרים כ ״שמורת טבע״ קיבלו הודעות דרישה לתשלום היטלי סלילה בהיקף של 1,326,000 ש"ח (מיליון שלוש מאות עשרים ושש אלף שקלים חדשים).
על פניו מדובר בחיוב נכון; שכן עצם הסלילה מחייבת את בעלי המקרקעין הגובלים בתשלום היטל סלילה לפי תחשיבים שהותוו בחוק העזר העירוני.
משרדנו טען כי אף אם לפי חוק העזר החיוב הנו נכון, הרי הוא לא צודק, לא הגיוני, בלתי סביר בעליל ויש להורות על ביטולו מקום שמדובר ב ״שמורת טבע״ שמרשינו; הבעלים, אינם יכולים להפיק מהם כל שימוש או ניצול בפועל ומקום שהחיוב המוטל עולה על שווי המקרקעין בייעודם הנוכחי כ ״שמורת טבע״ !!. מכאן שיש להורות על ביטול החיוב והתניית כל תשלום היטל סלילה בעתיד, בשינוי ייעוד המקרקעין לייעוד שאינו דומה לשמורת טבע ומכאן יוכלו הבעלים להפיק תועלת מהמקרקעין עצמם לאחר שינוי ייעודם ולחילופין מקום שיחליטו למכור את המקרקעין.