חפש באתר

ייעוץ מקצועי בכל תחום ללא התחייבות

שעות פתיחת המשרד

ימים א - ה משעה 8:00 ועד 17:00

משרד עו"ד ונוטריון ויסאם ג. אסמר ושותפיו

054-4513685

הסכמי הקמת שותפות במקרקעין

בשורה לכל הסובלים מהפרה קיצונית של צד להסכמי הקמת שותפות במקרקעין. ערכאת הערעור מקבלת את הערעור שהגשנו בשם מרשינו; הבעלים של המקרקעין נגד גני שפרעם והמחזיקים בקרקע מטעמה ומחייבת אותם בהוצאות:

זה הוא סכסוך היסטורי בן למעלה מ 20 שנים בין הבעלים של מקרקעין נרחבים בשטח של כ 67 דונם מאדמות העיר שפרעם ובין גני שפרעם והמחזיקים מטעמה בקרקע של כ 10 דונם עליה נבנו גני שפרעם בתוך מכלול המקרקעין. ערכאת הערעור מקבלת את רוב טענותינו וקובעת כי
אין להשאיר את מכלול המקרקעין כבני ערובה לטובת גני שפרעם ולמעשה מבטלת את זכויות השימוש והחזקה להם טענה גני שפרעם מכוח הסכמי הקמת שותפות.
בית המשפט של ערעור קובע כי אין זכות, לעולם ועד, של מבקשת הקמת השותפות כאשר היא מפרה את הסכם השכירות שנכרך ומכאן יש להורות על ביטול ההסכם ופינוי המקרקעין ״המושכרים״.

  1. כי רשות השימוש בדרך הצפונית היא רשות הדירה ומקום שנקבעה דרך אחרת בדרום החלקה שגני שפרעם לא פעלה לקבלת היתר לגביה כי אז לדבר יש מחיר.
  2. כי יש להבדיל בין זכות שימוש (גם אם נעשה בה שימוש לאורך שנים) לבין רשות בלתי הדירה והזכות לקבלת בעלות.
  3. כי יש בהחלט לפרש הגשת כתב תביעה כהודעת ביטול להסכם גם אם לא הוגש בהכרח ״תוך זמן סביר״.
  4. כי יש להתייחס להסכם השכירות כהסכם הקובע ״חיובים מקבילים ושלובים״ אלא אם קיימות ראיות כבדות משקל התומכות בטיעון הפוך.
    מכאן שיש לקבל את מרבית טענות הערעור, לבטל את זכות השימוש ולהורות פינוי הדרך הצפונית המובילה לגני שפרעם תוך 6 חודשים, לבטל הסכם השכירות ולהורות על פינוי שטח החניה של 4000 מ"ר ובנוסף לחייב את המשיבים לשלם הוצאות משפט למרשיי; המערערים ע"ס 10,000 ₪.